Šta sve spada u žalbe korisnika?
Postavio Closed W081 WinWin on 12 01 2019 21:41 PM
U žalbe korisnika spadaju:

• Primedba na rad tima ili pojedinca
• Nezadovoljstvo korisnika isporučenim tehničkim rešenjem (proizvod ili usluga koja je isporučena nije u skladu sa inicijalnim zahtevom korisnika)
• Primedbe na kvalitet ophođenja i komunikacije sa zaposlenima (npr. neljubaznost, nepružanje informacija ili davanje netačnih informacija)
(10 Ocena)
Korisno
Nije korisno

Powered by CARE & REPAIR